Respectăm diversitatea

Redeeming Diversity

Salvăm patrimoniul cultural

Saving Our Cultural Heritage

Investim în viitorul nostru

Investing in Our Future

Susţinem interculturalitatea

Promoting Interculturality

Șalîșmasañ, aș yok

Akșam sîprasînda, kona ústíne salîngan bír șóyín kazan kașîk mamelek men bír tas bekmez tîr-mîr bolganșîk, kartbabam:

- Yarîn tañdan turîp nogît toplamaga keteğekmíz. Erte-ğarîk ğatîñîz, dep, aytîp tașladî.

Tamam șól íșlerníñ kaynagan wakîtî ekenín bílemíz. Bașîmîznî yastîkka salîr-salmaz yukîga daldîk, tañda korazlar zuw-șuw bolganșîk azbarda dîmbîrdî bașladî. Nogît toplamasîna ázírlík kóríne. Herkez erte-erte ázírleníp án-yakka-mín-yakka kașînîp, anasî koșalanganda, men men akam alar kasîr ústínde tóșekte ğantayîp, taa kiyíf etemíz. Sîra man anam, dadalarîmîz, Makbule men Sadipe kelíp tursatağak boldîlar. Bízler kîyamet kopardîk. (citeste mai mult)

Mógedek

Marebeden sora yașamak takan-tukan boldî. Pîkarelík, yoksîzlîk, óksízlík her yerge ğayîldî. Pakîlday, kóyímízde bolîp turgan ekí túkáan malsîz kalîp kapaldî. Bír yerde tertíp kalmadî.

O kún, sebelep-sebelep ğawun ğawdî, her yer ğerden-kókke șamîr man ogîrașa. Bíz mahálle ballarî Ismet, Yunus, Nejdet, Múrsel, Rahim, Ferit, Seriy, Fakredin, Naștiy, Nejmedin, Erğan, Biğan, Erol, Ayhan, Oktay, Reğay, Kadîr, Aydîn, Nuredin, Irfan, Șahin oynap „kak ğaldaymîz”. Bírden bír zíl sesí eșítíldí. Ğolga karadîk. Kórsek, ne kóriyík? Katîmîzda taș ğoldan „Martșî” mógedegí zor-zar keliyatîr. Yaklașkanda, Reșel satkanîn bíldík. Zílíñ sesín eșítken kíșíler de, herșiyge muhtaj bolganlarî úșún, mógedekníñ aldîna șîktîlar. Túğarnîñ sáde reșelí barîn añnadîk. (citește mai mult)

Sâmbătă, 21 octombrie 2017, 21:41

Nici nu apuc bine să deschid pagina de Facebook. Un mesaj îmi atrage atenția. Oh, astăzi este ziua de naștere a lui Valery din Ciuvașia.

TM: Salutări, dragă Valery! Kayîrlî yaşlar, uzun-uzun ómírler! La mulți ani! Îți transmit din România succes, sănătate și dragoste!

Valery Petrovskiy: Mulțumesc mult. Mă bucur să știu că ești bine. Sîva bol.

(citește mai mult)

Ce a însemnat haikuul pentru mine

Încă din studenție citeam cu nesaț însemnările poetului și traducătorului din Cluj, Aurel Rău. Tradusese din poezia japoneză și atunci am avut prima întâlnire cu miracolul nipon. Mulți ani mai târziu am intrat în legătură cu scriitori dedicați acestui fenomen. Este un destin!!!

La școala unde mă mutasem, după mulți ani de predare la licee, am devenit colegă cu dl. prof. dr.Ion Codrescu și soția sa, Mihaela Codrescu. Veneau din Medgidia. Eu alesesem Școala generală Nr.39, ulterior Nicolae Tonitza.

(citește mai mult)

Hayat gúzellígínde

Șeșekler de yer ala,

Túrlí-túrlí renkleri men

Hepímízní bayîlta.

Múst kokîsîn túyganda

Bírden-bírge ğanlanamîz,

Ne kadar dargîn bolsak ta,

Tírílep kuwanamîz.

(citește mai mult)

Șalîșkan mektebímden kaytayatîrganda, pazarga ketiyím dedím. Tam túșíníp turganda, aldîmdakî ğoldan bír tramvay keliyatîr. Tramwayga míndím. Míngením dórt dakka degende, șalt man șalt ístegen túkáanîma yetíștím. Kórsem, ne kóriyím? Túkáan kíșíge tolî, sergen tolî mallar… Siyir etíp turdîm… Bír karaganda kózíme ğîllî-ğîllî bír „renklí televizor” kóríndí. Búkreș’te Politeknika’da okîgan Bayar ulîma șo „renklí televizornî” alsam, ne kadar kuwanîr dedím. Túșíndím-tașîndîm, yaz tatilíne kadar ekí ay taa bar, ulîm kelgenșík alağakman dedím.

(citește mai mult)

Taa eskí zamandan insan hayatîn túrlí-túrlí ádetler men totîrîp yașayîșîn gúzelleștírmege șalîșkan. Her olayga, ifadesín kelíștírgen. Bazî seper kúlgen, bazî seper ğîlagan, gene yașamanîñ șáresíne karagan.

Doksan kelmiy, torgay șîrîldamay,

Toymay óksíz ğîrlamay

(citește mai mult)