Who we are

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Cum a început povestea noastră

Povestea noastră a început în după amiaza zilei de miercuri 02.05.2017, în urma întrevederii pe care Vicepreședintele Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European a avut-o cu cetățenii municipiului Constanța pe tema salvării patrimoniului cultural aflat în suferință, sub toate formele şi aspectele sale de manifestare, materiale şi imateriale.

Întâlnirea a avut loc la etajul III din Villa Anticus, bd.Tomis nr.23, Constanța. La finalul ei, un grup de creatori de literatură şi artă a avut ideea înființării Asociaţiei Multiculturale "Anticus" organizând comitetul de inițiativă. Adunarea constitutivă a asociației s-a desfăşurat joi 11.05.2017 la ora 16:00 în sala Clio a Muzeului Marinei Române, înainte de întrunirea Cenaclului Literar “Mihail Sadoveanu”.

The Day Our Story Began

Our story began in the afternoon of Wednesday, May 2, 2017, when the Vice-President of the European Parliament's Committee on Culture and Education had a meeting with the citizens of Constanta on the conservation of the cultural heritage in all its forms and aspects of manifestation, material and immaterial.

The meeting took place on the third floor of Villa Anticus, 23 Tomis Boulevard, Constanta. After the event, a group of writers and artists organized an initiative committee for setting up the „Anticus” Multicultural Association. The constituent assembly of the organization took place on Thursday, May 11, 2017, at 16:00, before the meeting of the "Mihail Sadoveanu" Literary Cenacle in the Clio Hall of the Romanian Navy Museum.

Stâlpii întemeietori

Founding pillars

Oamenii

Scopul nostru final este o societate în care toți oamenii prosperă.

People

Our final goal is a society where all people thrive.

Diversitatea

Credem într-o lume a micro-universurilor.

Diversity

We believe in a world of micro-universes.

Artele

Folosim emoția transmisă prin literatură și artă pentru a transforma realitatea din jurul nostru.

Arts

We leverage the emotion conveyed by literature and art to transform the reality around us.

Provocarea


Provocarea noastră este exilul postmodernist. Fie că este tangibil sau intangibil, noi suntem în serviciul celui izgonit, marginalizat, izolat, amenințat, maltratat, însingurat, uitat, neglijat, divers.

Investigăm cum să le permitem cercetătorilor, oamenilor de știință și actorilor din grupuri izolate, diverse sau amenințate să coopereze, să dezvolte lanțuri de valoare adaugată și să consolideze acțiuni pozitive. Explorăm metodologiile, activitățile și schimburile care facilitează incluziunea, conexiunile și cooperarea. Ne îndreptăm eforturile către solidaritatea grupurilor minoritare, atrăgând atenția asupra problemelor cu care se confruntă, propunând soluții viabile și ameliorându-le viitorul.

Challenge

Our challenge is postmodernist exile. Whether it is tangible or intangible, we are in the service of the expelled, marginalized, threatened, abused, lonely, isolated, forgotten, neglected, diverse.

We investigate how to enable scientists, researchers, and actors from isolated, diverse, or threatened groups to cooperate, develop value-chains and reinforce positive actions. We explore the methodologies, activities, and exchanges that facilitate inclusiveness, connections, and cooperation. We direct our efforts towards the solidarity of the minority groups, pointing out their problems and calling attention to them, emerging with solutions, and improving their future.

News

21 February - International Mother Tongue Day

De curând, Editura Blitz din Sank Petersburg a publicat romanul „Ak Bure” (”Lupul Alb”) sub semnătura tânărului scriitor Renat Bekkin. Romanul este o saga orientală, un roman de aventuri cu elemente de realism magic, o poveste dramatică despre aspirația către locul pereche din această lume, despre căutarea de sine. (citește mai mult)

Arșura - ”Kuz tuygîsî” (Nichita Stănescu, Nicu Alifantis)