Taner Murat

Ak-Kerman kîrî

As an emotional farewell to the audience of the conference-festival series from Constanta / Köstence, the organizer Taner Murat recited once again the ballad „Akkerman Steppe” by Adam Mickiewicz. But now in the mother tongue of Taner bey, the Tatar language from Dobruja.

Ak-Kerman kîrî

Boylayman hesapsîz deñíz-derya togay,

Boylî yeşíllíkke at-arabam batar,

Ústím kópík-kópík, tajyapragî ğawar,

Ada-ada şeşek her yagîmda ğalday.

Oy belletmez yawaş derenleşken keşe,

Ğol kóstergen yîldîz karayman yokardan.

Ne bar eken şonda, ğatîp balkîldagan?

Bozkîr deriyasî, Turla suwî geşe!

Súkút-dawuşsîzlîk! Uşkan turna sesí,

Şîbîn man şeşegíñ hoş múzakeresí

Búrkút kózí barmaz uzaklîktan óter;

Ğîlan tayîp otlîk arasîndan geşer;

Algaydîm bír kaber uzak kalgan ğurttan!

Almazsîñ, ğúre-ber deñízdiy otlaktan!