The Wizard Translator

UN CONCURS CARE ÎL PREMIAZĂ PE CEL MAI BUN TRADUCĂTOR DE LIMBA TĂTARĂ


Asociația Multiculturală Anticus lansează concursul ”Traducătorul vrăjitor”. La prima ediție a concursului, îi invităm pe vorbitorii limbii tătare crimeene să traducă primele două versuri dintr-un cunoscut cântec crimeean:

”Kîrîm-Kîrîm dep aytalar,

Kîrîmda Tatar kalmadî ”

Reguli și instrucțiuni

- Poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 14 ani până la 31.08.2022;

- Fiecare concurent are dreptul să propună o singură soluție;

- Soluția poate fi exprimată în limba română sau în engleză și va fi transmisă prin email la friends@anticusmulticultural.org, însoțită obligatoriu de numele și prenumele, vârsta, adresa și emailul concurentului.

- Termen: 31.08.2022

- Dacă există mai multe traduceri corecte, câștigătorul va fi stabilit prin tragere la sorți.

- Anunțarea soluției corecte și a câștigătorului: sâmbătă, 03.09.2022, pe www.anticusmulticultural.org și pe pagina de Facebook a asociației.

Premiul concursului este de 500 lei!!!


A COMPETITION TO REWARD THE BEST TATAR TRANSLATOR


Anticus Multicultural Association launches the contest ”The Wizard Translator”. At the first edition we invite the Tatar speakers to translate the first two verses of a well-known Crimean song:

"Kîrîm-Kîrîm dep aytalar,

Kîrîmda Tatar kalmadî "

Rules and instructions

- Participants must be 14 years old by 31.08.2022;

- Each competitor has the right to propose a single solution;

- The solution can be expressed in Romanian or English and will be sent by email to friends@anticusmulticultural.org, accompanied by the competitor's first and last name, age, address and email.

- Deadline: 31.08.2022

- In the case of several correct solutions, the winning translation will be selected by drawing lots.

- Announcement of the correct solution and the winner: Saturday, 09/03/2022, on www.anticusmulticultural.org and on the Facebook page of the association.

The prize is 500 lei!!!