Confesiunile unei traducatoare

Un film de Taner Murat-Arșura cu Arșaluis Sarchisian Gurău.

Producători: Taner Murat-Arșura, Rob Ceplicki și Kevin Marshall Chopson


Ca și în cazul altor națiuni, discriminarea structurală la care au fost supuși armenii, una dintre străvechile națiuni ale lumii, a dus periodic la migrarea și relocarea lor forțată. Grupurile dislocate și-au pierdut treptat capacitatea și libertatea de a-și folosi limba maternă.

Astăzi, UNESCO avertizează că tot mai multe limbi continuă să dispară în ritmuri alarmante. Limbile reprezintă identitățile popoarelor, culturile și sistemele lor complexe de cunoștințe dezvoltate și acumulate de-a lungul a mii de ani. Multe dintre limbile lumii aflate în pericol predomină în punctele fierbinți ale foametei, schimbării climatice și biodiversității de pe planetă. Pentru a atrage atenția asupra necesității urgente de a păstra, revitaliza și promova limbile autohtone, UNESCO a proclamat perioada 2022-2032 Deceniul Internațional al Limbilor Autohtone.