2020.06.18: UNPFII a publicat Raportul sumar al activităților IYIL2019

Un raport sumar al activităților desfășurate în cursul Anului Internațional al Limbilor Indigene din 2019 (IYIL2019) a fost lansat de Forumul permanent al ONU pentru problemele indigene (UNPFII), oferind o imagine de ansamblu asupra activităților cheie desfășurate de instituțiile internaționale, regionale, naționale și locale în 78 de țări.

Site-ul dedicat IYIL2019 a servit ca sistem de monitorizare strategică pentru cele aproape 900 de inițiative înregistrate și evenimente vizate (882) care au avut loc în 78 de țări. Evenimentele cuprind de la sensibilizare la activități de consolidare a capacității, evenimente culturale și academice, inițiative online, lansări de publicații, precum și dezvoltarea de soluții tehnologice în hackathoni și întâlniri de activiști digitali.

Mai mult, cercetătorii din 63 de țări și-au depus lucrările la Apelul pentru documente de cercetare pe probleme de limbi indigene lansat de UNESCO, care a crescut numărul de țări în care oamenii au fost practic implicați în Anul Internațional la 94 în total.

O serie de părți interesate au fost implicate în IYIL2019, cu 32% din activitățile organizate de sectorul guvernamental, în cooperare cu organizațiile internaționale; aproape 40% din sectorul non-guvernamental (din care 12% din grupuri indigene și / sau organizații reprezentative) și în jur de 27% din mediul academic.

Raportul sumar arată că UNESCO, în cooperare cu birourile sale de teren, UNDESA și alte agenții ONU, statele membre, membrii Comitetului director pentru organizarea Anului Internațional și alți parteneri, au făcut progrese semnificative pentru limbile indigene și împuternicire a utilizatorilor lor pe tot parcursul anului 2019.

Colaborarea și cooperarea la diferite niveluri duc la proclamarea unui Deceniu Internațional al Limbilor Indigene (2022-2032) de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite din 18 decembrie 2019 prin Rezoluția prin care a solicitat UNESCO să funcționeze ca agenție principală a ONU în colaborare cu UNDESA.

La nivel global, mass-media a acoperit IYIL2019, cu cel puțin 4000 de articole publicate în cele șase limbi folosite de ONU și care au ajuns la o audiență mare în întreaga lume. Pe canalele dedicate social media s-a derulat o campanie globală de social media pentru promovarea IYIL2019.

Calea pentru activitățile viitoare din deceniu va fi construită pe baza rezultatelor prezentate în Raportul sumar, precum și a concluziilor și recomandărilor identificate în Documentul de rezultat strategic al IYIL2019 și în Declarația Los Pinos, care prezintă rezultatele. a evenimentului la nivel înalt pentru închiderea Anului Internațional care a avut loc în perioada 27-28 februarie în Mexico City.

Raportul sumar a fost pregătit la solicitarea Adunării Generale a Națiunilor Unite (Rezoluțiile 73/156 de către UNESCO, ca agenție principală a ONU pentru implementarea Anului Internațional, în cooperare cu UNDESA.

Coordonarea generală a IYIL2019 a fost asigurată de UNESCO, care facilitează dezvoltarea unor societăți de cunoaștere echitabile, inclusive deschise și participative. UNESCO promovează respectul pentru diversitatea culturală și lingvistică și accesul universal la informații și cunoștințe.